สร้าง เรคคอร์ด ใหม่ตามจำนวนที่เรากำหนด
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 632   3 สร้าง เรคคอร์ด ใหม่ตามจำนวนที่เรากำหนด

รบกวนท่านผู้รู้ครับ ถ้าเราจะสร้างเรคคอร์ด ตามจำนวนที่เรากรอกใน textbox ว่าจำนวน 15 เรคคอร์ด และแต่ละเรคคอร์ด ใส่หมายเลขลำดับและวันที่ โดยแต่ละเรคคอร์ดก็จะเพิ่มเดือนไปด้วยทีละ 1 เดือน (วันที่คงเดิม แต่จะรันเพิ่มเดือนทีละ 1 เดือน) จนสิ้นสุดจำนวน เรคคอร์ดครับ ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนบ้าง หรือ code แบบไหนครับ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24212
พยายามอ่านความต้องการนี้มาหลายวันแล้วครับ แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าต้องการอะไร รบกวนทำให้ Excel ให้ดูหน่อยเถอะครับ
2 @R24218
พิมพ์ รายงานเป็นชุด
ตัวอย่างตาราง
COMP_ID     CODE     COMP_NAME     THAI_NAME     COMTYPE     NO_ICOM
1     ACD     ACDON     บริษัท แอคดอน จำกัด     1     1004
2     ASIANP     ASIAN PHARMACEUTICAL     บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล     1     1013
3     ASIANT     ASIAN THAI JAPAN DRUGS     บริษัท เอเชี่ยน ที เจ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด     1     1014
4     ASTA     ASTA MEDICA     บริษัท แอสต้า เมดิก้า จำกัด     1     1015
5     ASTRA     ASTRA     บริษัท แอสตรา จำกัด     1     1017
6     ATC     ATLANTIC     บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด     1     1019
7     BDF     BDF     บริษัท บีดีเอฟ จำกัด     1     1024
8     BJC     BJC TRADING COMPANY     บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จำกัด     1     1032
..     ..     ..     ..     ..     ..

แต่ละ record ต้องการพิมพ์ report ซึ่งมี 3 แบบ คือ report1, report2, report3
ปัจจุบัน โคดเวลาสั่งพิมพ์ คือ
DoCmd.OpenReport " report1", acViewNormal, "", "", acNormal
DoCmd.OpenReport " report2", acViewNormal, "", "", acNormal
DoCmd.OpenReport " report3", acViewNormal, "", "", acNormal
เมื่อพิมพ์ออกมา จะได้
Report1 ของ COMP_ID = 1,2,3,4,5,6,7,8,..    ออกมาตามลำดับ ต่อมาคือ
Report2 ของ COMP_ID = 1,2,3,4,5,6,7,8,..    ออกมาตามลำดับ สุดท้ายคือ
Report3 ของ COMP_ID = 1,2,3,4,5,6,7,8,..
ทำให้ต้องมาเรียงเอกสารให้เป็นชุดๆอีกที
ความต้องการคือ เมื่อสั่งพิมพ์ แล้วให้ report ออกมาดังนี้
Report1 , Report2, Report3 ของ COMP_ID =1 ลำดับต่อไปคือ
Report1 , Report2, Report3 ของ COMP_ID =2 ลำดับต่อไปคือ
.........
Report1 , Report2, Report3 ของ COMP_ID =..
ต้องใช้คำสั่งยังไงครับ รบกวนอาจาร์ ย แนะนำด้วย ครับ
3 @R24219
โทษครับ post ผิด
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.2826s