สั่งปริ้น 2 ใบคะ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 696   2 สั่งปริ้น 2 ใบคะ

อยากให้เวลากดปริ้น แล้วออกมา 2 ใบเลยนะคะ
ช่วยแนะนำด้วยคะ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24210
- ถ้าคลิกจากเมนูของตัว Access เอง


- ถ้าสั่งด้วยคำสั่ง VBA
DoCmd.OpenReport "ชื่อรายงาน", acViewReport
DoCmd.PrintOut ,,,,2
2 @R24211
ขอบคุณคะ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.8032s