การกำหนดสิทธิให้เห็นบาง Field
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 510   2 การกำหนดสิทธิให้เห็นบาง Field

ผมจะทำ login ที่มีสิทธิ์ของพนักงานแล้วหัวหน้า ซึ่งหน้าพนักงานจะไม่เห็นช่องคะแนนรวม แต่ถ้า login เป็นสิทธิ์ หัวหน้า ถึงจะเห็นช่องคะแนนรวม ตรงนี้จะกำหนดอย่างไรครับ พอมีตัวอย่างไหมครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24216
ที่ตาราง user อาจมีการกำหนดระดับสิทธิ์ เป็น 0 เป็น 1 เป็น 2 ตามระดับความสำคัญ
สมมติว่า ระดับพนักงาน คือ 2

เมื่อเปิดฟอร์ม ก็กำหนดคุณสมบัติของ textbox ที่แสดงข้อมูลฟิลด์นั้นๆ
ให้ visible เป็น True หรือ false ตามระดับ
เช่น

Private Sub Form_Load()
dim userLevel
userLevel = dlookup("level", "tbUser", "UserID = " & currentUser)
me.tx2.visible = (userLevel < 2)
end Sub

โดยที่ CurrentUser คือตัวแปร แบบ Public กำหนดไว้ที่โมดูล ซึ่งเราจะป้อนค่าให้มัน เมื่อมีการล็อกอินเท่านั้น ถ้ามีการล็อกเอ้าท์ ก็ล้างค่ามันออก

ประมาณนี้ครับ

2 @R24217

Private Sub Form_Open(cancel as integer)
cancel = (userLevel=2)
End sub

อันนี้ ตัวอย่างคำสั่ง ห้ามเปิดฟอร์ม หากระดับสิทธิ์ไม่ถึง


หรือ หากมีปุ่มคำสั่งที่เราต้องการปิดกั้นการใช้งาน ตามระดับสิทธิ์ ก็อาจใช้
Private Sub Form_Open(Cancel as integer)
me.cmdDelete.enabled = (UserLevel<1)
End Sub

@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.9243s