โค้ดแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 1,784   7 โค้ดแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบ

โค้ดเช็คการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หากกรอกไม่ครบทุกช่องให้แจ้งเตือนว่ากรุณากรอกให้ครบทุกช่อง เช่น มีข้อมูลอยู่ 5 ช่อง ไม่ได้กรอกข้อมูลช่องที่ 5 ให้แจ้งเตือนว่า กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ

7 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24372
ลองดูในคลิปนี้นะครับ ไม่รู้ว่าพอช่วยได้ไม๊
Youtube
2 @R24373
ดูแล้วตื่นตาน่าสนใจดีครับ @TTT
อยากเอาไปทำตามบ้างครับ แต่พยายามแกะข้อความตามตัวอย่างแล้วมองไม่ชัดเจน
@TTT กรุณาแนบไฟล์ตัวอย่างด้วยได้ไหมครับ อยากได้มากๆ
3 @R24374
Private Sub cmdSave_Click()
'..
   Dim Ctl As Control
   Dim xMsg As String
   Dim isBlank As Boolean

   For Each Ctl In Detail.Controls
        'ตรวจสอบเฉพาะที่เป็นประเภท TextBox / Combo Box
        If Ctl.ControlType = acTextBox Or Ctl.ControlType = acComboBox Then    'Or ctl.ControlType = acCheckBox
            'และเฉพาะที่ชื่อชึ้นต้นด้วย txt หรือ cbo
            If Ctl.Name Like "txt*" or Ctl.Name Like "cbo*" Then
               'ถ้าได้ค่าว่างๆ
               If Ctl & "" = "" Then
                  'ต้องระบุข้อมูลประกอบไว้ในค่า StatusBarText เพื่อแจ้งเตือนได้ตรงตัว
                  xMsg = Ctl.StatusBarText
                  isBlank = True
                  Exit For
               End If
           End If
        End If
   Next

   If isBlank Then
      'แจ้งเตือน Control ที่ว่างๆ ตามค่า StatusBarText
      MsgBox "กรุณาป้อนข้อมูล " & xMsg & " ก่อน", 32, Me.Caption
      Ctl.SetFocus
      Exit Sub
   End If

   'Save Process
   '..

End Sub

ลองปรับใช้ดูนะครับ
^J^
4 @R24379
มันขึ้น Error ที่ข้อความ For Each Ctl In Detail.Controls อ่ะคะ ทำไงดีคะ
5 @R24380
ทำโค้ดให้แจ้งเตือนได้แล้วนะคะ แต่ว่ามันไม่บันทึกข้อมูลลงในระเบียนข้อมูลต้องแก้โค้ดยังไงดีคะ
6 @R24394
7 @R24395
ขอบคุณมากๆครับ @ TTT & @ JanJan ผู้ตั้งกระทู้นี้
ทั้งวิดีโอและไฟล์ตัวอย่างผมโฟลดเก็บไว้ทั้งสองแล้ว
นำไอเดียร์ไปดัดแปลงพัฒนาต่อได้อีกมากมายเลยครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.9490s