สอบถามการกำหนด row ใน ฟิวด์
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 623   3 สอบถามการกำหนด row ใน ฟิวด์

ต้องการกำหนดให้ในฟิวด์สามารถคีย์ข้อมูลได้แค่บรรทัดเดียวครับ ตามรูปแนบ
รบกวนด้วยครับ


3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24386
กำหนดให้มีแถวเดียวในฟิวด์ได้แล้วครับ แต่อยากให้เวลากด enter ให้ curser เลื่อนไปทางขวา เพื่อคีย์ฟิวด์ถัดในครับ
2 @R24387
ไปที่ Access Option ในนั้นจะมีตัวเลือกนึงที่ตั้งได้ว่าเมื่อกด Enter key แล้ว จะ

- Don't Move
- Next Field --- ให้เลือกตัวเลือกนี้
- Next Record
3 @R24388
ขอบคุณครับ ได้ละครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.9342s