สร้าง Record ตามจำนวนที่เราต้องการ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 962   2 สร้าง Record ตามจำนวนที่เราต้องการ

สวัสดีครับ

ผมขออนุญาตขอความรู้นิดนึงครับ

โจทย์คือ

มี่การรับสินค้าจำนวน 100 ชิ้น (รหัส และชื่อสินค้าเดียวกัน) ต้องการรับเป็น 100 record โดยเป็น record ละ 1 ชิ้น

สามารถทำได้โดยวิธีใดบ้างครับ

ขอบคุณมากครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24406
สร้าง ฟังก์ชั่นขึ้นมาที่ Module โดยใช้คำสั่ง DAO

Sub TTT()
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim i As Integer
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)
    '---------------เพิ่มเรคคอร์ดใหม่--------------
    For i = 1 To 100 ' ใส่จำนวนเรคคอร์ดที่ต้องการ
        rs.AddNew
    'ใส่ชื่อฟิลด์ที่ต้องการ และใส่ค่า โดยกำหนด Data Type ให้ถูกต้อง ถ้าเป็น Text ต้องมี "" คล่อม ถ้าเป็นตัวเลขไม่ต้องมี
        rs!รหัส = "001"
        rs!=ชื่อสินค้า = "ชื่อสินค้า"
        rs!จำนวน = 1
        rs.Update
    Next i
    '-----------------------------------------
    rs.Close: Set rs = Nothing
End Sub

ประมาณนี้ครับ
2 @R24498
ลองแก้ไข i เป็นแบบข้างล่างค่ะ ยังไม่ได้เลยค่ะ


Sub AddMultiRecord2()
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim QtyLabel As Integer
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("AddReceiving", dbOpenDynaset)
    For QtyLabel = 1 To 100
        rs.AddNew
        rs!PartID = PartID.Text
        rs!Received_no = potxt.Text
        rs!PartName = PartName.Text
        rs!Qty = Qtytxt.Text
        rs!Customer = custxt.Text
        rs!QtyLabel = qtyLabeltxt.Text
        rs.Update
    Next QtyLabel
    '-----------------------------------------
    rs.Close: Set rs = Nothing
End Sub
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.7104s