ถามเกี่ยวกับการดึงวันที่ปัจจุบันมาใช้ฟอร์ม 2 ข้อค่
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 505   3 ถามเกี่ยวกับการดึงวันที่ปัจจุบันมาใช้ฟอร์ม 2 ข้อค่

ข้อ 1 จะดึงวันที่จากเครื่องที่เป็นปัจจุบัน เช่น 14 ธันวาคม 2560 มาโชว์เหมือนเป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถเลือกลิสบล็อคเปลี่ยนค่าได้ค่ะ ถ้าพรุ้งนี้เป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2560 พอเปิดฟอร์มมาก็จะโชว์วันที่ 15 ตามเครื่องเลยค่ะ
textbox วันที่ textbox เดือน textbox พ.ศ. (แยกtextbox)

ข้อ 2 อยากให้อีกฟอร์มนึงที่เป็น textbox ของปี พ.ศ.เป็น พ.ศ.ที่เพิ่มจากปีปัจจุบัน
เช่น
วันออกบัตร 1 มกราคม 2560
วันหมดอายุบัตร 31 ธันวาคม 2561
โดยที่ไม่ต้องกรอก แต่ให้แสดงเองค่ะ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24416
1. ที่ Text Box วันที่ กำหนด Property: Data > Default Value = Date()
2. dateadd("d",-1,dateadd("yyyy",1,#1/1/2017#))
2 @R24420
มันมี 3 textbox อ่ะค่าา วัน เดือน ปี ไม่ได้อยู่ใน textbox เดียวกัน
และลองใส่ไปแล้วมันออกมาเป็น สมมติ 1/1/2560 แบบนี้ในกล่องเดียวค่ะ
อยากได้แบบ วันแยกกล่อง เดือนแยกกล่อง ปีแยกกล่อง

แล้วถ้าใส่ =Day() =Month() =Year() ในแต่ละช่องจะได้ไหมค่ะ
3 @R24421
แยกอย่างนี้ครับ
Day(Date())
Month(Date())
Year(Date())
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.0766s