รบกวนสอบถามเรื่องการdisable คำสั่งครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 474   2 รบกวนสอบถามเรื่องการdisable คำสั่งครับ

ถ้าผมต้องการ disable คำสั่งตามรูป สามารถทำได้ป่าวครับ พอดีไม่อยากให้พนักงาน
ใช้คำสั่งนี้ครับ


2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24425
วิธีเบื้องต้นคือให้กำหนด Form Properties > Tab:Others > Shortcut Menu = No

แต่ผู้ใช้ยังสามารถใช้ Ctrl+C, Ctrl+V ได้ ต้องกำหนดเพิ่มเติมอีกคืิอ
1. ที่ Form Properties > Tab: Events > Key Preview = Yes
2. ที่ Form Properties > Tab: Events > Key Down
ให้ใส่ Code นี้เข้าไป (ถ้าจะป้องกัน Ctrl+X ก็เขียน Code เพิ่มอีกนิดเอานะครับ)

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    Dim intCtrlDown As Integer
    intCtrlDown = (Shift And acCtrlMask) > 0
     
    If KeyCode = vbKeyV Then
      If intCtrlDown Then
        MsgBox "You Pressed Ctl + V"
        KeyCode = 0
      End If
    End If

    If KeyCode = vbKeyC Then
      If intCtrlDown Then
        MsgBox "You Pressed Ctl + C"
        KeyCode = 0
      End If
    End If

End Sub
2 @R24426
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะลองดูครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.7561s