การใช้ yes/no
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 814   1 การใช้ yes/no

ต้องการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล ผ่าน/ไม่ผ่าน จึงใช้เป็น yes/no ในการเก็บข้อมูล แล้วต้องการให้ report ออกมาเป็นช่องเดียว แสดงผลลัพธ์ว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรคะ
(ตารางสร้างฟิลด์ผ่านและไม่ผ่านแยกไว้คนละฟิลด์ค่ะ)

ปล.ต้องการคนรับสอน

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24434
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.2519s