ต้องการแสดงเฉพาะค่าสุดท้าย
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 859   4 ต้องการแสดงเฉพาะค่าสุดท้าย

จะรบกวนสอบถามถ้าผมต้องการดึงค่า OD# ค่าสุดท้ายมาแสดงในช่องสีเขียว จะต้องใช้คำสั่งไหนครับ (ขออภัยที่สอบถามเข้ามาบ่อยมากๆ)


4 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24446
ลองผิดลองถูก ได้แล้วครับ โดยการ ที่ expression building ใส่ =max([OD#])
ครับ
2 @R24468
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ ตามรูป Textbox ที่ชื่อ OD#ล่าสุด ผมใส่ code max([OD#]) เพื่อดึงค่ามากสุดมาแสดง แต่ตอนนี้เลข OD จริงปนกันอยู่คือ
กลุ่มที่มี S นำหน้า
กลุ่มที่ไม่มี S นำหน้า

ถ้าผมจะสร้าง textbox ของ OD#ล่าสุด ให้มี 2 ช่อง โดยแบ่งเป็น
ช่องที่มี S นำหน้า
ช่องไม่มี S นำหน้า
จะต้องเขียน code ในแต่ละช่องยังไงครับ

3 @R24471
ช่องมี S นำหน้าใช้แบบเดิม
ส่วนช่องที่ไม่มี S นำหน้าใช้ =Max(IIf(Left([OD#],1)<>"S",[OD#],Null))
4 @R24486
ตามที่คุณ pizza_p แนะนำ ผมลองแล้วขึ้น error ครับ
ก็เลยดูเป็นแนวทางแล้วลองปรับแก้ตามนี้

=Max(IIf(Left([OD #],1)="S",Null,[OD #]))
ใช้ได้แล้วครับ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรถึง error
แต่ขอบคุณมากเลยนะครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 3.6296s