สอบถามเรื่องการ link table ครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 567   2 สอบถามเรื่องการ link table ครับ

Access ผมทำการ splite แยก table เรียบร้อยแล้ว หากต้องการสร้างtable เพิ่ม ผมต้องทำไงครับ เพื่อให้ link เหมือน table อื่นๆ


2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24450
ให้สร้างตารางใหม่ในไฟล์ที่เป็น Source Table

ส่วนไฟล์ที่จะใส่ Link Table ให้ทำการ Import Table โดยเลือกเป็น Link แทนครับ
2 @R24451
ขอบคุณครับคุณ OddyWriter ทำตามที่บอกได้แล้วครับ โง่อยู่ตั้งนาน 555
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.4850s