ขอวิธีเปิด Folder ตาม path ที่เรากำหนด
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 647   1 ขอวิธีเปิด Folder ตาม path ที่เรากำหนด

รบกวนอาจารย์ครับ ผมรบกวนขอทราบวิธี ทำปุ่มเมื่อกดแล้ว ให้เปิดตาม path ที่อยู่ใน textbox แล้วเห็นไฟล์ที่อยู่ในนั้น นั้นครับ

รูปภาพ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24461
ใส่คำสั่งข้างล่างใน On Clink event procedure ของปุ่มนั้น

Application.FollowHyperLink Me.ชื่อเท็กบ็อกซ์
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 14.4507s