รันเลขที่ใบเสร็จ แบบ ปี+เดือน+ลำดับ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 3,686   3
URL.หัวข้อ / URL
รันเลขที่ใบเสร็จ แบบ ปี+เดือน+ลำดับ

สอบถามทุกๆท่านค่ะ
คือ ต้องการ รันเลขที่ใบเสร็จเสร็จอะค่ะ เช่น
วันที่ 26/12/2560   เลขที่เอกสารเป้น 6012001
วันที่ 28/12/2560               "            6012002
วันที่ 1/1/2561                    "             6101001
ไปเรื่อยๆอะค่ะ จนขึ้นเดือนใหม่ ให้เริ่ม รัน 001 ใหม่อะค่ะ ไม่ทราบว่า เขียนโค้ดใน Query ยังไงค่ะ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24463
Function AotoNo() As String
Dim X As Variant
Dim bk As String
    X = DMax("Mid(PicID,1,4)", "RunPicking", "Right(PicID,6) =" & Format(Now(), "DDMMyy"))
    If IsNull(X) Then bk = 1 Else bk = X + 1
    AotoNo = Format(bk, "0000") & "-" & Format(Now(), "DDMMyy")
    Debug.Print "1"
End Function

แล้วก็สร้างตารางเก็บเลขรันnumber
PicID, Date >>>dateเราเก็บวันที่ ตรงDefault เราให้=date()วันที่ปจบ.


Formatก็ดัดแปลงเอาค่ะ
2 @R24465
3 @R24474
Private Sub Command6_Click()
Me.PicID = AutoNo
End Sub

    Function AutoNo() As String
Dim x As Variant
Dim bk As String
       x = DMax("mid(PicID,6)", "RunPicking", "left(PicID,4) = " & Format(Now(), "yymm"))
        If IsNull(x) Then bk = 1 Else bk = x + 1
    AutoNo = "GR" & Format(Now(), "yymm") & "/" & Format(bk, "000")
End Function


ประยุกต์ได้ละค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2466s