สอบถามการใช้คำสั่งการกรองข้อมูลที่ยังไม่ได้ใส่
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 412   0 สอบถามการใช้คำสั่งการกรองข้อมูลที่ยังไม่ได้ใส่

จะใช้คำสั่งอะไรเมื่อเราจะหารายการที่ไม่ได้ใส่จำนวนการผลิตแล้ว
ให้ไปโชว์ที่หน้ารายงานว่ามีรายการไหนบ้างที่ยังไม่ได้ใส่จำนวนการผลิต

เพื่อป้องกันการผลิตที่ตกหล่น
ขอบคุณครับ..
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.8232s