แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MR.Vinai Wetvithayaklung

หน้า: [1]
1
ขอบคุณ อ.สันติสุข
ในกรณีที่เป็นฟอร์มเดียวกัน เช่นออกใบสั่งซื้อ มีหัวข้อ ลงชื่อผู้สั่งซื้อ  และมีหัวข้อลงชื่อ ผู้อนุมัติ
ขอวิธีเขียนCode กำหนดสิทธิ์   แต่ละคนอย่างไร

2
ขอคำแนะนำ วิธีกำหนดสิทธิ์ หัวข้อใช้งาน เช่น หัวข้อลงชื่อ ผู้แจ้ง เป็น นาย ก. นาย ข. ตามรายชื่อที่มีเท่านั้น

3
ขอคำแนะนำวิธีป้องกัน ฟิวด์ ที่เป็นเลขที่ซ้ำกัน
อธิบายเพิ่มหน่อยครับ ป้องกันการซ้ำกันของตัวเลขในฟิลล์ หรือ ป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูล หรืออะไร ?
ขอคำแนะนำวิธีป้องกัน ฟิวด์ ที่เป็นเลขที่ซ้ำกัน
ผมใช้อ้างอิงเลขที่ใบงาน ป้องกัน บันทึกใบงานซ้ำกัน
ขอEmailหน่อยครับ ผมส่งโปรแกรมให้ดู ขอคำแนะนำครับ

4
ผมทำเป็นRelationship เช่นเรียกID1แล้วกดEnt มีข้อมูลเดิมขึ้นมา
แล้วจะเพิ่มข้อมูลใหม่

5
ขอคำแนะนำวิธีป้องกัน ฟิวด์ ที่เป็นเลขที่ซ้ำกัน

6
ผมสร้างโปรแกรมการแจ้งงาน รับงานซ่อม
แนวคิด
1.ผู้รับงานซ่อม กดเรียก หมายเลขใบแจ้งงาน เช่นหมายเลขแจ้งงาน1
มีรายละเอียดการแจ้งงานขึ้นมา
2.ผู้รับงานซ่อม ลงรายละเอียดการซ่อม
เงื่อนไข
ผู้รับงานซ่อม จะเรียกหมายเลขแจ้งงาน ซ้ำไม่ได้
ขอคำแนะนำการวิธีการครับ
ขอบคุณครับ

7
ผมสร้างโปรแกรมการแจ้งงาน รับงานซ่อม
แนวคิด
1.ผู้รับงานซ่อม กดเรียก หมายเลขใบแจ้งงาน เช่นหมายเลขแจ้งงาน1
มีรายละเอียดการแจ้งงานขึ้นมา
2.ผู้รับงานซ่อม ลงรายละเอียดการซ่อม
เงื่อนไข
ผู้รับงานซ่อม จะเรียกหมายเลขแจ้งงาน ซ้ำไม่ได้
ขอคำแนะนำการวิธีการครับ
ขอบคุณครับ

หน้า: [1]