ใช้คำสัง Refresh หรือ Requery แต่มันไม่ทำงาน ช่วยตอบหน่อยครับ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

14 พ.ย. 65 , 14:46:17
อ่าน 515 ครั้ง

Pongsak

  • สมาชิกไท.Access
  • กระทู้: 6

  • ขอบคุณ ไท.Access

    • ดูรายละเอียด

ใช้คำสัง Refresh หรือ Requery แต่มันไม่ทำงาน ช่วยตอบหน่อยครับ เช่น
Private Sub Form_Current()

    [Forms]![Transaction Maintenance Form]![Transaction Maintenance Subform - Withholding Tax].[Form]![Sub Vendor Code Combo].Requery
    [Forms]![Transaction Maintenance Form]![Transaction Maintenance Subform - Withholding Tax].[Form]![Sub Vendor Name Combo].Requery

End Sub
หรือ
Private Sub Form_Activate()
On Error GoTo Err_Form_Activate
    Refresh
   
Exit_Form_Activate:
    Exit Sub
   
Err_Form_Activate:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Form_Activate
   
End Sub
มันไม่ Refresh หรือ Requery เลยครับต้อง Setup ตรงไหนครับถึงทำงาน

 

15 พ.ย. 65 , 13:01:12
ตอบกลับ #1

UnKnown

ตัวอย่าง Me.Recalc หรือ Me.???.Requery ผมจะสั่งให้มันทำงานเมื่อทำอะไรสักอย่างก่อน(ผมใช้ Me. นำหน้า)

โค๊ด: [Select]
Private Sub Cus_ID_Click()
        Cus_Tax_ID.Value = Cus_ID.Column(9)
        Cus_Name.Value = Cus_ID.Column(1)
        Cus_addess.Value = Cus_ID.Column(2) & "  " & Cus_ID.Column(3) & Cus_ID.Column(4) & "  " & Cus_ID.Column(5) & "  " & Cus_ID.Column(6) & Cus_ID.Column(7) & "  " & Cus_ID.Column(8) '& "."
        Cus_Note2.Value = Cus_ID.Column(10)
        Percent.Value = Cus_ID.Column(11)
        Me.F_Bill_v7_Item.Form.T902 = Me.Percent
    Me.Recalc
End Sub
Private Sub Cus_ID_AfterUpdate()
    Me.Cus_ID = Format(Me.Cus_ID.Value, "00000")
    Me.Recalc
End Sub
Private Sub Cus_ID_Enter()
    Me.Cus_ID = Format(Me.Cus_ID.Value, "00000")
    Me.Recalc
End Sub

โค๊ด: [Select]
Private Sub Ang1_GotFocus()
    Me.Ang1.Requery
End Sub
Private Sub Ang2_GotFocus()
    Me.Ang2.Requery
End Sub
Private Sub Ang3_GotFocus()
    Me.Ang3.Requery
End Sub
Private Sub Ang4_GotFocus()
    Me.Ang4.Requery
End Sub
Private Sub Ang5_GotFocus()
    Me.Ang5.Requery
End Sub
Private Sub Ang6_GotFocus()
    Me.Ang6.Requery
End Sub
:ninja:     ลองคิด,ลองทำแนวคนไม่เก่งแอคเซส
หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยโปรดสำรองข้อมูลใว้ก่อนการแก้ไข
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Pongsak


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5