ขอคำแนะนำเรื่องแสดง ชื่อ user บน form อื่นๆครับ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

26 ก.ค. 63 , 17:31:44
อ่าน 984 ครั้ง

พิชญะ ชัยชนะ

ปัจจุบันผมได้เขียนหน้า log in form โดยใช้ code ตามด้านล่าง
ในตาราง userandpass จะมีท้้งหมด 3 field คือ
ีusername
password
fullname

โดยเขียนว่าเมื่อ user ใส่ id และ pass ระบบจะ dlookup หาชื่อจริง (fullname) เอามาแสดงบน form หลัก 1 ฟอร์ม ในที่นี้ชื่อว่า home page
จากนั้นผมกำหนดให้ form อื่นๆแสดงชื่อจริงของ user ที่กำลังใช้งานจาก home page
ปัญหาคือ หากมีการปิดฟอร์มที่ชื่อ home page ไปฟอร์มอื่นๆจะไม่สามารถแสดงชื่อ current full name ได้

เข้าใจว่าควรจะต้องใช้วิธีประกาศตัวแปรใน module ให้ module เก็บค่า current user ไว้จากนั้นฟอร์มไหนจะดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้ก็ได้แม้ว่าจะปิดฟอร์ม home page แล้ว
แต่ในแง่ของวิธีการ เท่าที่ search ดูยังหาที่เอามาลองทำไม่ได้ เลยขอคำแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณครับ
----------------------------------------
Private Sub Command1_Click()
If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
If IsNull(Me.txtLoginId) Then

    MsgBox "please enter loginID", vbInformation, "login ID require"
    Me.txtLoginId.SetFocus
   
ElseIf IsNull(Me.txtPassword) Then

    MsgBox "please enter password", vbInformation, "login ID require"
    Me.txtPassword.SetFocus

Else

    If (IsNull(DLookup("[username]", "userandpass", "[username] ='" & Me.txtLoginId.Value & "'  And password = '" & Me.txtPassword.Value & "'"))) Then
        MsgBox "incorrect id or password"
    Else
        'MsgBox "correct :)"
        strfullname = DLookup("[fullname]", "userandpass", "[username] ='" & Me.txtLoginId.Value & "'And password = '" & Me.txtPassword.Value & "'")
        MsgBox "Welcome " & strfullname
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm "home page"
        Forms![home page]![user] = strfullname
       
       
    End If
   
End If
End Sub
----------------------------------------

 

27 ก.ค. 63 , 16:15:52
ตอบกลับ #1

สันติสุข

ตัวแปรที่เก็บชื่อและID ควรกำหนดไว้เป็นตัวแปร Public (Public strfullname As String) อยู่ใน Access Module ต่างหาก และเขียนโค้ดใน Form_Load event procedure ของแต่ละฟอร์ม เพื่อนำค่าในตัวแปรไปแสดงออกเท็กซ์บ็อกซ์บนฟอร์มนั้นๆ
ช่วยพกถุงผ้า/ถุงพลาสติกใช้แล้วไปซื้อของเพื่อลดการใช้พลาสติก ขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และไม่ให้ภาวะโลกร้อนวิกฤติเร็วขึ้นกว่านี้
ช่วยคลิกโฆษณาข้างล่างนี้ เพื่อสนับสนุนเวปบอร์ดด้วยครับ
:nice day:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: พิชญะ ชัยชนะ

03 ส.ค. 63 , 12:40:35
ตอบกลับ #2

พิชญะ ชัยชนะ

ขอบคุณมากๆเลยครับ ทำได้แล้วครับ

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5