สร้าง กดปุ่ม button


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

09 มี.ค. 62 , 19:38:03
อ่าน 1144 ครั้ง

Pakkret Non

  • สมาชิกไท.Access
  • กระทู้: 3

    • ดูรายละเอียด

สร้าง กดปุ่ม button
« เมื่อ: 09 มี.ค. 62 , 19:38:03 »
ต้องการสร้าง กดปุ่ม button  มีปุ่มบันทึกข้อมูล  กับปุ่มจบการทำงาน
เขียนโค๊ตอย่างไรครับให้ปุ่มกดจบการทำงาน ไม่ทำงาน  จนกว่าจะมีการกดปุ่มบันทึกข้อมูลถึงจะกลับมาทำงานได้ครับ

 

10 มี.ค. 62 , 16:33:48
ตอบกลับ #1

ปิ่นณรงค์

: สร้าง กดปุ่ม button
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 มี.ค. 62 , 16:33:48 »
ต้องการสร้าง กดปุ่ม button  มีปุ่มบันทึกข้อมูล  กับปุ่มจบการทำงาน
เขียนโค๊ตอย่างไรครับให้ปุ่มกดจบการทำงาน ไม่ทำงาน  จนกว่าจะมีการกดปุ่มบันทึกข้อมูลถึงจะกลับมาทำงานได้ครับ

มีหลายวิธีครับ ตัวอย่างเช่น
การกำหนดตัวแปร ไว้เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของปุ้มบันทึกเช่น
โค๊ด: [Select]
Private Sub BtnSave_Click()
Dim SaveEvent  As String
Dim DB As Database
Dim RS As Recordset
   If MsgBox("ต้องการบันทึกข้อมูลข้อมูล ?", vbOKCancel + vbQuestion, "สอบถาม") = vbOK Then
        Set DB = CurrentDb()
        Set RS = DB.OpenRecordset("Table1", DB_OPEN_DYNASET)
    RS.AddNew
    RS![Field1] = Me.Text1
    RS![Field2] = Me.Text2
    RS![Field3] = Me.Text3
    RS.Update
    RS.Close
    DB.Close
    Set RS = Nothing
    Set DB = Nothing
    Call ResetForm
    SaveEvent = "1"  'ถ้าเราบันทึกก็ให้ตัวแปร = 1
    Else
    SaveEvent = "0" 'ถ้าเราไม่บันทึกให้ตัวแปร = 0
    End If
    If SaveEvent = "1" Then
    Me.BtnClose.Enabled = True
    ElseIf SaveEvent = "0" Then
    Me.BtnClose.Enabled = False
    End If   
End Sub

คำสั่งในการเปิดปิดการใช้งานคือ ชื่อตัวControl.Enabled = False หรือ True
:love: :grin:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: mbbrid, Pakkret Non


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5