ให้มีชื่อบริษัท ที่อยู่ เลขภาษี Logo ให้ link กับหัวอินวอนซ์


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

06 พ.ค. 62 , 21:23:24
อ่าน 1067 ครั้ง

kunlek

ถ้าเราสร้างกรอบป้ายชื่อ ที่อยู่ logo เพื่อ link กับทุก report เพื่อทำหัวอินวอยซ์ มีวิธีทำอย่างไรไม่ให้กรอบคงที่ ไม่ลดไม่เพิ่ม

 

06 พ.ค. 62 , 21:59:55
ตอบกลับ #1

sjs

ใส่กรอบรูปกำหนดที่อยู่ไฟล์
ในภาพตัวอย่างใช้ภาพลายเซ็นใส่ไว้ในท้ายรายงาน
ส่วนจำนวนข้อมูลในรายงานก็กำหนดจำนวนบรรทัดจะให้แสดงกี่บรรทัด
ก็จะได้รูปแบบหน้าทีเป็นแบบเดียวกันครับ


 

06 พ.ค. 62 , 22:44:03
ตอบกลับ #2

kunlek

พอดีเห็นใน report ของท่านมีการรวมยอด ขออนุญาตถาม การรวมยอด"จำนวนเงินที่จ่าย"  "รวมยอดภาษี" ที่ page footer  ใชคำสั่ง (run sum)  ถ้าเป็น access 2003 หรือ 2007 ใช้คำสั่งอะไรครับ 

 

07 พ.ค. 62 , 09:13:48
ตอบกลับ #3

sjs

หน้าออกแบบรายงานกำหนดให้รวม Property Sheet : Running Sum = Over All
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Dim x As Double
Dim X2 As Double
Dim P1(100)
Dim P2(100)

Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
If Forms!menu.Frame3B = 1 Then
                If IsNull(Forms!menu.txtPath) Then
                    Me.ImgTax3.Picture = none
                Else
                    Me.ImgTax3.Picture = Forms!menu.txtPath
                End If
End If
End Sub

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
  If IsNull(Me.Text4.Value) = True Then
        Me.Text59.ForeColor = RGB(255, 255, 255)
  End If
    Me.Text84.Value = " ลำดับที่ในหนังสือรับรองฯ  "
End Sub
Private Sub PageFooterSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Me!PageSum = Me!RunSum - x
x = Me!RunSum
 
Me!PageSum3 = Me!RunSum3 - X2
X2 = Me!RunSum3
            P1(Page) = RunSum
            P2(Page) = RunSum3
Call SetLableRPT1
End Sub
Sub SetLableRPT1()
On Error Resume Next
    Me.rptlblname.Caption = "(" & Forms!menu.Combo41 & ")"
    Me.rptlblposition.Caption = Forms!menu.Combo45
    Me.rptlblsenderdate.Caption = Forms!menu.lblDate.Caption
  ' Me.rptlblRptCode2.Caption = "นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.53 ฉบับอื่น (ถ้ามี))"
End Sub

Private Sub PageHeaderSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Dim P As Double
   If Forms!menu!FrameA.Value = 1 Then
        Me.lblFac.Caption = "สาขาเลขที่... " & Forms!menu!Fac.Column(0) & "....." & Forms!menu!Fac.Column(1) & "...."
    End If
    Me.txtP1 = P1(Page - 1)
    Me.txtP2 = P2(Page - 1)
End Sub

Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
    MsgBox "Nodata "
    Cancel = True
End Sub

Private Sub ReportHeader_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
  ' Me.rptlblRptCode.Caption = Forms!menu!reportcode.Column(1)
    Me.Text65.Value = "ยอดยกมา"
      x = 0
        X2 = 0
End Sub


ข้างหลังเขียนโค๊ดแบบนี้ครับ ลองดูนะครับผมเอามาทั้งหมดเลยที่อยู่หลัง Report นี้

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พ.ค. 62 , 10:18:04 โดย sjs »

 

07 พ.ค. 62 , 09:28:30
ตอบกลับ #4

sjs

ภาพตัวอย่างรายงานที่ได้ ขอตัดเป็นภาพมาให้ดูนะ

ภาพที่ 1 หน้าแรก


ภาพที่ 2 จะได้ยอดยกมาและยอดรวมและหน้าสุดท้ายก็จะได้ยอดรวมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พ.ค. 62 , 10:08:56 โดย sjs »

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5