สมัครสมาชิก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nonc31

หน้า: [1] 2 3
1
ทำคล้ายวันลา อาศัยฟอร์มและคิวรี่ร่วมกัน  https://www.thai-access.com/index.php?action=dlattach;topic=775.0;attach=705
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: tanuki

2
ห้อง MS Access / : Access Message Box ไม่ขึ้น
« เมื่อ: 15 พ.ย. 62 , 11:11:43 »
ผมทดสอบดูแล้ว ผ่านนะครับ พิมพ์ตัวเลขแล้วกด Enter มันก็เตือนเลย  :question: :question: :question:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: aod

3
ห้อง MS Access / : Access Message Box ไม่ขึ้น
« เมื่อ: 15 พ.ย. 62 , 10:25:55 »
Report อาจมากกว่าหรือเท่ากับ5 มั๊งครับ

หรือ ให้เปลี่ยนชื่อตัวแปร Report เป็นชื่ออื่นดูครับ เช่น Reportx
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: aod

4
คงประมาณนี้ คร่าวๆ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: thanapol.w

5
เครื่องหมาย  %  น่าจะเปลี่ยนเป็น  *  แทนครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: diehard4

6
ห้อง MS Access / : access 2003 to windows 10 64 bit
« เมื่อ: 04 พ.ย. 62 , 08:47:45 »
Control Panel > Region >Formate ต้องเป็น Thai (Thailand) Currnet language ต้องเป็น Thai (Thailand)

Option Compare Database
      Private Const LOCALE_SSHORTDATE = &H1F
      Private Const WM_SETTINGCHANGE = &H1A
      Private Const HWND_BROADCAST = &HFFFF&
#If VBA7 Then
      Private Declare PtrSafe Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
      Private Declare PtrSafe Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
      Private Declare PtrSafe Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long
#Else
      Private Declare Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Boolean
      Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
      Private Declare Function GetSystemDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long
#End If
     
Function setdate() 'ใช้เปลี่ยนรูปแบบวันที่
    Dim dwLCID As Long
            dwLCID = GetSystemDefaultLCID()
           
        If SetLocaleInfo(dwLCID, LOCALE_SSHORTDATE, "dd/MM/yyyy") = False Then
            MsgBox "รูปแบบวันที่ไม่ใช่ dd/MM/yyyy", vbCritical, "Error"
        End If
            PostMessage HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0, 0
End Function

กระทู้ถามว่าไงเนี๊ย   :shout: :shout: :shout:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs

7
Me.QU_No = "QU" & Right([txtDateTH], 2) & Right("00" & DMax("[QU_No]", "[T_Quot v7]", "Left([QU_No],4) = 'QU'") & Right([txtDateTH], 2) + 1, 2)

แค่ใส่เครื่องหมายผิดที่ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

8
กำหนดค่าเริ่ม ในคุณสมบัติเป็น  False  ห้ามปล่อยว่างไว้
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pawat

9
สร้างแบบสอบถาม ชนิดผนวก  เอาตารางวันจันทร์ ผนวกเข้า ตารางมกรา  ก่อนครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: NUmwarn LoLi

10
เท่าที่ดู  ตาราง "รายการซื้อ"  ไม่ต้องทำหลายตารางก็ได้ครับ
ใช้เป็นตารางเดียว  แค่เพิ่มฟิลด์ "วันที่ซื้อ" เข้าไป
เวลาทำคิวรี่ ก็เอาฟิลด์วันที่นั้น มาแยกเอาครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: NUmwarn LoLi

11
ผมใช้ 2003 32บิต แต่รันบน 2013 64บิต  ก็ไม่ได้ convert
มีแปลงโค๊ด VBA บ้างนิดหน่อยตอนเรียกใช้ API ของวินโดว์

https://www.thai-access.com/index.php?topic=931.msg4308#new
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pitakchan

12
Private Sub Form_Load()
  if datetime=date() then
    me.รหัสการติดตาม2.Locked=true
  else
    me.รหัสการติดตาม2.Locked=False
  end if
End Sub

อาจนำไปใช้กับ การเหตุการณ์ Focus ฟิลด์ก็ได้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: วทัญญู ติรักษา

13
ให้เชื่อมแบบ RIGHT JOIN  หรือ LEFT JOIN
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: NUmwarn LoLi

14
ขอไฟล์มาดูดีกว่าครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: jee007

15
ห้อง MS Access / : Access Runtime 2013ติดปัญหาครับ
« เมื่อ: 18 ต.ค. 62 , 12:15:46 »
เป็นที่วินโดว์ครับ ผมเจอบ่อย เครื่องผมเองนิล่ะ แรกๆ รันได้ อยู่มาวันนึง registry พัง
หรือไฟล์ระบบของวินโดว์ที่เกี่ยวข้องกับ Access หายอะไรก็ไม่รู้
ลองถอน Access ลงใหม่  ก็ไม่หายอาการนี้

สุดท้ายลงวินโดว์ใหม่ (ต้องเป็นแผ่น/iso ที่เราเคยใช้รันได้นะครับ)

ตอนนี้ก็กำลังหัดเขียนภาษา delphi xe8  :cool: :cool: :cool:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pitakchan

16
ห้อง MS Access / : access 2003 to windows 10 64 bit
« เมื่อ: 18 ต.ค. 62 , 12:04:31 »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี

หน้า: [1] 2 3