คำสั่ง Answer เกิด error


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

15 มี.ค. 63 , 07:40:32
อ่าน 870 ครั้ง

pirin

คำสั่ง Answer เกิด error
« เมื่อ: 15 มี.ค. 63 , 07:40:32 »
Private Sub Command166_Click()
            On Error Resume Next
            Dim strSQL As String
            Answer = MsgBox("คุณแน่ใจเหรอว่าต้องการลบตารางคนมามอบตัวทิ้ง" & vbCrLf & "ตรวจสอบให้แน่ใจ เอาคืนไม่ได้" & vbCrLf & "กด yes = ยืนยันการลบ" & vbCrLf & "กด No = ยกเลิกการลบ", vbYesNo + vbDefaultButton2, "!!!!ลบตารางคนมามอบตัว!!!!")
            If Answer = vbYes Then

            DoCmd.SetWarnings False
            strSQL = "Delete * from m1_Total_student;"
            DoCmd.RunSQL strSQL
 
            MsgBox "คุณได้ลบตารางคนมามอบตัวทิ้งเรียบร้อยแล้ว" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบข้อมูล", , "ผลการลบตารางคนมามอบตัว"
            DoCmd.Close
            DoCmd.OpenForm "frm_main_menu"
            DoCmd.MoveSize 300, 400, 18500, 11000
            DoCmd.SetWarnings True
            Else
            MsgBox "คุณได้ยกเลิกการลบตารางคนมามอบตัวทิ้ง", , "ยกเลิก"
            End If
End Subแก้ไขบรรทัดไหนครับ

 

15 มี.ค. 63 , 08:22:34
ตอบกลับ #1

PNR

: คำสั่ง Answer เกิด error
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 มี.ค. 63 , 08:22:34 »
เพิ่มเป็น

Private Sub Command166_Click()
            On Error Resume Next
            Dim strSQL,Answer As String
            Answer = MsgBox("คุณแน่ใจเหรอว่าต้องการลบตารางคนมามอบตัวทิ้ง" & vbCrLf & "ตรวจสอบให้แน่ใจ เอาคืนไม่ได้" & vbCrLf & "กด yes = ยืนยันการลบ" & vbCrLf & "กด No = ยกเลิกการลบ", vbYesNo + vbDefaultButton2, "!!!!ลบตารางคนมามอบตัว!!!!")
            If Answer = vbYes Then

            DoCmd.SetWarnings False
            strSQL = "Delete * from m1_Total_student;"
            DoCmd.RunSQL strSQL
 
            MsgBox "คุณได้ลบตารางคนมามอบตัวทิ้งเรียบร้อยแล้ว" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบข้อมูล", , "ผลการลบตารางคนมามอบตัว"
            DoCmd.Close
            DoCmd.OpenForm "frm_main_menu"
            DoCmd.MoveSize 300, 400, 18500, 11000
            DoCmd.SetWarnings True
            Else
            MsgBox "คุณได้ยกเลิกการลบตารางคนมามอบตัวทิ้ง", , "ยกเลิก"
            End If
End Sub

Error เกิดจาก Answer ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นตัวแปร เลยครับ แต่มีการนำมาเรียกใช้แล้ว เลยเกิดปัญหาดังกล่าว
Time to stop for me  :dizzy:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pirin

15 มี.ค. 63 , 10:08:46
ตอบกลับ #2

pirin

: คำสั่ง Answer เกิด error
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 มี.ค. 63 , 10:08:46 »
ขอบคุณครับ

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5