ต้องการ Loop เพื่อ update ข้อมูลจาก tb2 มายัง tb1 ดังรูป


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

28 ส.ค. 63 , 11:12:22
อ่าน 729 ครั้ง

nonc31


 

31 ส.ค. 63 , 08:07:15
ตอบกลับ #1

PNR

จากอันเก่าปรับโค้ดเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ต้องสร้างตารางใหม่
เอาตาราง Temp ออกไปได้เลย

โค๊ด: [Select]
Dim db As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim strWong_Code As String
Dim strMember_Code As String
Dim SQL As String
Set db = CurrentDb()
Set rst = db.OpenRecordset("TB2", dbOpenDynaset)
If Not rst.BOF And Not rst.EOF Then
  rst.MoveFirst
  strWong_Code = rst![วง]
  strMember_Code = rst![สมาชิก]
  rst.MoveNext
 
  Do Until rst.EOF
    If strWong_Code = rst![วง] Then
      strMember_Code = strMember_Code & "," & rst![สมาชิก]
    Else
DoCmd.SetWarnings False
   SQL = "UPDATE TB1 " & _
        "SET samachik= '" & strMember_Code & "'" & _
        "WHERE [รหัส] = '" & strWong_Code & "'"
    DoCmd.RunSQL SQL
      strWong_Code = rst![วง]
      strMember_Code = rst![สมาชิก]
    End If
    rst.MoveNext
  Loop 

DoCmd.SetWarnings False
   SQL = "UPDATE TB1 " & _
        "SET samachik= '" & strMember_Code & "'" & _
        "WHERE [รหัส] = '" & strWong_Code & "'"
    DoCmd.RunSQL SQL
    DoCmd.SetWarnings True
End If
rst.Close
Set rst = Nothing
db.Close
Set db = Nothing
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ส.ค. 63 , 08:42:16 โดย PNR »
Time to stop for me  :dizzy:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs, nonc31


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5