จัดกึ่งกลางข้อมูลใน Query


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

19 ส.ค. 64 , 13:54:53
อ่าน 701 ครั้ง

001Jetnipit

จัดกึ่งกลางข้อมูลใน Query
« เมื่อ: 19 ส.ค. 64 , 13:54:53 »
ผม Export excel โดย Export จาก Query ใน Table จัดกึ่งกางได้ แต่ใน Query มันไม่เป็นกึ่งกลาง ทำให้ User ต้องค่อยจัดเอง ไม่ทราบว่ามันต้องจัดตรงไหนยังไงก่อนไหมครับกดไม่ได้ครับ

 

19 ส.ค. 64 , 14:44:44
ตอบกลับ #1

PNR

: จัดกึ่งกลางข้อมูลใน Query
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19 ส.ค. 64 , 14:44:44 »
คิวรี่ไม่สามารถจัดกึ่งกลางเวลา export ได้ครับ
แต่เราสามารถใช้ การเขียนโค๊ดเปิดไฟล์ที่ Export ไปแล้ว มาแก้ไขเช่นจัดกึ่งกลาง ทำให้เนื้อหาพอดีกับคอลั่มน์ได้ครับเช่น

Private Sub export_Click()
    Dim objExcelApp As Excel.Application
    Dim wb As Excel.Workbook
    Dim sht As Object
    Dim sFilename  As String
   
    sFilename = "E:\ExportedResults1.xls"  'เลือกตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการ Export และ เปิดมาแก้ไข
    DoCmd.OutputTo acOutputQuery, "ชื่อคิวรี่", acFormatXLS, sFilename  'โค้ดสั่ง Export ตามโค๊ดเดิมของท่านได้เลย
   
Set objExcelApp = Excel.Application
Set wb = objExcelApp.Workbooks.Open(sFilename)
Set sht = wb.Worksheets(1)
objExcelApp.Visible = True
sht.Columns("A:W").HorizontalAlignment = xlCenter   'กำหนดให้ column A ถึง W ของ Sheet จัดกึ่งกลาง จะเอาถึงคอลั่มน์ไหนก็กำหนดเอาได้เลย
sht.Columns("A:W").EntireColumn.AutoFit 'กำหนดให้คอลัมน์พอดีกับข้อมูล
wb.Save  'สั่งบันทึก
wb.Close  'สั่งปิดไฟล์
objExcelApp.Quit 'สั่งจบการทำงาน
Set objExcelApp = Nothing
End Sub
Time to stop for me  :dizzy:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: 001Jetnipit

19 ส.ค. 64 , 15:03:44
ตอบกลับ #2

001Jetnipit

: จัดกึ่งกลางข้อมูลใน Query
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 ส.ค. 64 , 15:03:44 »
คิวรี่ไม่สามารถจัดกึ่งกลางเวลา export ได้ครับ
แต่เราสามารถใช้ การเขียนโค๊ดเปิดไฟล์ที่ Export ไปแล้ว มาแก้ไขเช่นจัดกึ่งกลาง ทำให้เนื้อหาพอดีกับคอลั่มน์ได้ครับเช่น

Private Sub export_Click()
    Dim objExcelApp As Excel.Application
    Dim wb As Excel.Workbook
    Dim sht As Object
    Dim sFilename  As String
   
    sFilename = "E:\ExportedResults1.xls"  'เลือกตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการ Export และ เปิดมาแก้ไข
    DoCmd.OutputTo acOutputQuery, "ชื่อคิวรี่", acFormatXLS, sFilename  'โค้ดสั่ง Export ตามโค๊ดเดิมของท่านได้เลย
   
Set objExcelApp = Excel.Application
Set wb = objExcelApp.Workbooks.Open(sFilename)
Set sht = wb.Worksheets(1)
objExcelApp.Visible = True
sht.Columns("A:W").HorizontalAlignment = xlCenter   'กำหนดให้ column A ถึง W ของ Sheet จัดกึ่งกลาง จะเอาถึงคอลั่มน์ไหนก็กำหนดเอาได้เลย
sht.Columns("A:W").EntireColumn.AutoFit 'กำหนดให้คอลัมน์พอดีกับข้อมูล
wb.Save  'สั่งบันทึก
wb.Close  'สั่งปิดไฟล์
objExcelApp.Quit 'สั่งจบการทำงาน
Set objExcelApp = Nothing
End Sub

ขอบคุณครับผม

 

19 ส.ค. 64 , 15:12:08
ตอบกลับ #3

001Jetnipit

: จัดกึ่งกลางข้อมูลใน Query
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 ส.ค. 64 , 15:12:08 »
มัน Error ตรงนี้ครับ
โค๊ด: [Select]
Dim objExcelApp As Excel.Application


 

19 ส.ค. 64 , 15:29:56
ตอบกลับ #4

PNR

: จัดกึ่งกลางข้อมูลใน Query
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 ส.ค. 64 , 15:29:56 »
ไปที่ VBA Editor ไปที่ TOOL > References
ไปกดติ๊กเลือก Microsoft Excel xx.x Object Library  มาด้วยครับ
Time to stop for me  :dizzy:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: 001Jetnipit


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5