ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

24 ส.ค. 64 , 06:38:15
อ่าน 755 ครั้ง

แดนชัย

ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 06:38:15 »
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
     DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว like '" & [TextFind] & "*'เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
        Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
    End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

ผมต้องการ ค้นหาพบ ให้แสดงข้อมูล (ปัจจุบันเป็นเช่นนั้นแล้ว) แต่หากค้นหาไม่พบให้แสดง .ข้อความว่าไม่พบ. (แบบเดิมแสดงเป็นแถวว่างไม่มีข้อมูล  เหมือนการเพิ่มแถวอัตโนมัติ ตรวจสอบใน Mysql) จะเพิ่มโค๊ตตรงไหนครับ

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, pradooj

24 ส.ค. 64 , 20:19:10
ตอบกลับ #1

OddyWriter

: ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 20:19:10 »
ไฟล์ตัวอย่างครับ
รับจ้างทำฐานข้อมูล สอนวางระบบฐานข้อมูล Excel/ Access/ VBA Excel/ VBA Access/ SQL Server/ Database Design
แม้กระทั่งดูดวง ก็ติดต่อได้นะครับ
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, SakDa


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5