View full version: ห้อง MS Access
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »
 1. การเพิ่มเงื่อนไข SQL ค่ะ
 2. จะสร้าง Report การยืมสมุด โดยให้แสดงผลวันเกินกำหนดคืนอย่างไรครับ
 3. สร้างฟอร์มลบเรคคอร์ด แล้วเกิดเออเร่อเมื่อกดปุ่มลบเรคคอร์ดครับ
 4. Preview Report แล้วตารางเลยหน้ากระดาษ
 5. ให้ข้อมูลแสดงในซับฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ
 6. ช่วยดูErrorนี้ให้หน่อยค่ะ
 7. แทนค่าใน Tables
 8. ลบข้อมูลซ้ำ
 9. เปลี่ยนแป้นภาษาด้วย VB
 10. ตั้งค่าหน้ากระดาษผิดตรงไหน
 11. สอบถามการแยกคอลัมน์
 12. สอบถามการOpen Report ให้แสดงข้อมูลจากการใช้ตัวกรองใน column ของ Data sheet ครับ
 13. สลับตำแหน่งFormatวันที่
 14. สอบถามการ disable คำสั่ง hide หรือ unhide column ในมุมมองdata sheet ครับ
 15. เงื่อนไขไม่บันทึกข้อมูลในฟอร์มหลักหากไม่มีข้อมูลในฟอร์มย่อย
 16. การสร้าง report chart
 17. SQL Queryตามนี้ค่ะ
 18. สอบถามการลบข้อมูลในฟอร์มหลักและฟอร์มย่อย
 19. การสร้างฟอร์มเพื่อเรียกดู รายงานผ่านเงื่อนไขช่วงเวลา
 20. การเรียงลำดับตัวเลข
 21. สอบถาม Insert into ครับแต่ใช้ที่ Subform ครับ
 22. จะป้องกันการกรอกข้อมูล บนฟอร์มที่มีทั้งฟอร์มหลักและย่อย ได้อย่างไรครับ
 23. แสดงข้อมูลในฟิลด์หลัก เมื่อเลือกเรคคอร์ดจากฟอร์มย่อยครับ
 24. การแยกข้อมูลภายในแถว
 25. อยาก ดึง ข้อมูลจาก กล่องข้อความ ลงฐานข้อมูล
 26. สอบถามCheckboxครับว่าจะสามารถให้ใส่ค่า True False อัตโนมัติได้หรือไม่ครับ
 27. วิธีเลือกเครื่องปริ้นแบบเจาะจง
 28. ขอสอบถามเรื่องการอัพเดทข้อมูลครับ
 29. Column ตอน Export excel ไม่ตรงกับ column ใน report
 30. ต้องการ แสดง กรอบเต็มหน้ารายงานแม้ ว่า มีข้อมูลแค่ 2 รายการ ต้องทำอย่างไร ครับ
 31. สอบถามการใช้ QRCODE กับ ms access
 32. สงสัยการใช้ where Like ใน access ครับ
 33. importไฟล์เข้าAccess อัตโนมัติ
 34. สอบถามการใช้ combo Filter มากกว่า1รายการ หรือ การใส่ filter sort แต่ละ column
 35. สอบถามการใช้ Dlookup กรณีที่ข้อมูลซ้ากัน
 36. สอบถามการสร้างความสัมพันธ์ของตารางการยืมครับ
 37. ทำฟอร์มโชว์ทุกเรคคอร์ด แล้วไม่แสดงผลครับ
 38. ซ่อน Page Header
 39. แสดงวันที่ที่อัพโหลดข้อมูลล่าสุด
 40. ขอโค้ดสำหรับ ดาวโหลดไฟล์แนบ
 41. โค้ด Export Excel file เปลี่ยนฟร้อน
 42. เมื่อกรอกข้อมูลใน TextBox1 แล้วให้ออโต้ TextBox2 ให้เหมือนกันทำไงครับ
 43. รบกวนสอบถามการสร้างตารางความสัมพันธ์ Relationship หน่อยครับ
 44. สอบถามการ Link Table
 45. รวมข้อมูลจากหลายฟิวส์เป็นฟิวส์เดียว
 46. อยากรู้ว่า ใน 1 ตารางนั้น มี primary key ได้มากกว่า 1 ฟิลด์ ใช่มั้ยครับ แล้ว
 47. ดึงข้อมูลหลาย Record ด้วยเงือนไขครับ
 48. เชื่อม ODBC แล้ว Auto New Record ไม่ขึ้นครับ
 49. การเปิดFormแล้วให้แสดงข้อมูลตามเงื่อนไข
 50. สร้าง report แต่ความสูงของเส้นตารางไม่เท่ากัน